De website van Caecilia Gouda maakt gebruik van cookies.

Dit is een nieuwsbericht.

Hier zouden eventueel de oude nieuwsberichten kunnen staan.

Het is echter maar de vraag of er iemand is die ze zal gaan lezen. Oude aankondigingen zijn terug te vinden op onze Facebook-pagina, de verslagen van concerten en andere activiteiten staan in Krant50 en de meest recente foto's op deze website. Tot na de vakantie zult u het daarmee moeten doen.