De website van Caecilia Gouda maakt gebruik van cookies.

dirigent baton

Caecilia is op zoek naar een nieuwe dirigent(e)

Sluiting aanmeldingstermijn: 31-12-2020
Speelniveau: 4e divisie
Repetitie: woensdagmiddag (jeugd) en woensdagavond (volwassenen)

 

Het oudste harmonieorkest van Gouda is op zoek naar een enthousiaste dirigent(e). Stedelijke Harmonie Caecilia is opgericht in 1908, heeft op dit moment ongeveer 45 leden en bestaat uit een harmonie- en een jeugdgroep (Spelenderwijsorkest).
In de vereniging zoeken we een balans tussen muzikale uitdagingen, passend bij het niveau van de leden, en gezelligheid. De vereniging stelt zich ten doel per jaar tussen de vijf en de tien optredens te verzorgen. Af en toe zoeken we hierbij ook de samenwerking op met andere culturele organisaties in en rondom Gouda.
Elk jaar organiseren we een repetitieweekend, om te werken aan de muzikale kwaliteiten en de onderlinge banden nog meer te versterken. De vereniging beschikt over een eigen repetitieruimte, Muziekpand50.
Binnen de vereniging zijn diverse commissies actief die de hun toebedeelde taken plannen en uitvoeren.

Wij zijn op zoek naar een inspirerende en enthousiaste dirigent (m/v) die wil opereren in de rol van artistiek leider, primair voor het harmonieorkest. Invulling geven aan het jeugdorkest is daarnaast zeker mogelijk, maar geen harde eis. We zoeken iemand die affiniteit heeft met het verenigingsleven en die samen met de muziekcommissie invulling weet te geven aan concerten en de repetities daaraan voorafgaand.

Kandidaten worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen.
Een verkennend gesprek en proefdirecties kunnen onderdeel zijn van de selectieprocedure. In verband met Covid-19 zullen we in overleg met de kandidaten daar invulling aan geven.
Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met onze voorzitter Iddo Bakker  06 28 848 748.
Sollicitaties of aanvullende vragen kunnen gericht worden aan  .